GDPR

PERSONDATA-FORORDNINGENOplysninger om dig

I forbindelse med køb af vores produkter afgiver du de data, som kræves her på hjemmesiden for at gennemføre købet.

Vi spørger kun til de data, som er nødvendige for at kunne udskrive faktura/kvittering og for at kunne opfylde bogføringslovens krav om dokumentation.

Efter 6 år slettes disse data. 

Vi videregiver ikke dine oplysninger til nogen. Vi bruger dem heller ikke til at sende dig salgstilbud om vore ydelser. Kun hvis vi har anvisninger/fejlrettelser, der uden omkostninger for dig kan forbedre driften af dit program, vil vi henvende os til dig.


Betalinger sker gennem betalingssystemer, hvor vi ikke får kendskab til oplysninger fra dine betalingskort og konti.


Data i vores software

Vores IT-programmer indeholder ikke felter til registrering af personfølsomme oplysninger som fx cpr-nummer, køn, alder og religion.


Der er dog et felt, der hedder "Noter", som kan indeholde oplysninger af bred karakter om det enkelte lejemål. Her er det alene brugerens ansvar, at der ikke registreres data på ulovlig vis!

Copyright @ Anrock ApS, Søtoften 52, 8250 Egå