Funktioner

MARKEDETS

BILLIGSTE

LØSNING

Køb: kr. 1.725 eller lej: kr. 36,- pr. md.

STANDARD- FUNKTIONER

Indtastning er meget let med kalenderopslag, forud definerede hovedkonti, konti der kan ændres og artsbeskrivelser med forslag fra tidligere indtastninger. Du kan også indlæse bankdata, så du slipper for at taste. Rapporter skabes ved tryk på den pågældende knap - helt uden komplicerede filtre og søgespecifikationer:

 

Rapport/overskud med resultat før skat og eventuelle afskrivninger. For hver enkelt lejer og total i den valgte periode.

 

Indtægter med beskrivelser - for hver lejer og totalt. Der kan laves tilsvarende på alle underkonti i valgt periode.

 

Omkostninger med beskrivelser - for hver lejer og totalt. Der kan laves tilsvarende på alle underkonti i valgt periode.

 

Ejendomsforbedringer med oversigt over alle investeringer - for hver lejer og totalt for den valgte periode.

 

Deposita - for hver lejer og totalt. Kan også håndtere andre garantibetalinger.

 

Forbrugsrapporter - årsopgørelser med forbrugsafregning og flytte-afregning med opgørelse af istandsættelse og modregning i depositum.

 

Lejer-oversigt - med lejers navn, tlf. nr., leje og forbrug til kontrol af indbetalinger - eller til udlejningsformål.

 

Afstemning med likviditet og cash flow til en bankkonto.

 

Momsfunktion - der er valgfri - med beregning af skyldig moms.

 

Korrespondancemodul med åbent standardbrev og rykkerskrivelse.

 

Eksport af dine data i flere Excel-formater og kommaseparerede filer. Hermed kan du bl.a. lave lagkage-diagrammer, kurver og grafer.

SE SKÆRMBILLEDER

Copyright @ Anrock ApS, Søtoften 52, 8250 Egå