Køb og priser

KØB ELLER LEJ PROGRAMMET


DU KAN LEJE PROGRAMMET FOR KR. 540,- PR. ÅR - ELLER KØBE DET TIL EVIGT EJE FOR KR. 2.200.
PRISERNE ER INKLUSIV MOMS.

NYHED

Programmet er blevet opdateret og rapporterne for forbrugsafregninger er blevet endnu bedre. Nu kan du også vælge, om du vil købe programmet til evig eje og helt slippe for løbende omkostninger - eller om du vil leje det til en lav årlig licensbetaling.


Du kan også få leveret programmet med særlige tilpas-ninger til din virksomhed. Pris aftales efter specifikationer.


1/2 PRIS

Ejere af ældre versioner kan købe den nyeste til halv pris. Kontakt os og hør nærmere.


Brug kontaktformularen og hør mere:

FORRETNINGSBETINGELSER

KØB OG RETTIGHEDER

Du køber retten til at bruge ejendoms-programmet i den aftalte periode. Du har ikke købt retten til kildekoden og heller ikke retten til at kopiere og videresælge vores program.

Før dit køb kan du frit få tilsendt en demo-version af ejendoms-programmet, så du kan sikre dig, at programmet kan opfylde dine behov. Når først du har modtaget programmet på en fil, kan du ikke fortryde købet.

 

GDPR - PERSONDATAFORORDNINGEN

I forbindelse med køb af vores produkter afgiver du de data, som kræves her på hjemmesiden for at gennemføre købet. Vi spørger kun til de data, som er nødvendige for at kunne udskrive faktura/kvittering og for at kunne opfylde bogføringslovens krav om dokumentation.

Efter 6 år slettes disse data. Vi videregiver ikke dine oplysninger til nogen. Vi bruger dem heller ikke til at sende dig salgstilbud om vore ydelser. Kun hvis vi har anvisninger/fejlrettelser, der uden omkostninger for dig kan forbedre driften af dit program, vil vi henvende os til dig.

Vores IT-programmer indeholder ikke felter til registrering af personfølsomme oplysninger som fx cpr-nummer, køn, alder og religion.


Der er dog et felt, der hedder "Noter", som kan indeholde oplysninger af bred karakter om det enkelte lejemål. Her er det alene brugerens ansvar, at der ikke registreres data på ulovlig vis!

 

REKLAMATION OG ANSVAR

Opdager du en fejl ved dit program, skal du straks reklamere. Vi vil så tilstræbe at udbedre fejlen, ombytte programmet eller refundere dit køb – i nævnte rækkefølge. Vores ansvar kan aldrig overstige købsprisen for programmet.